मुस्लीमांसह/ जैन/बौद्ध अल्पसंख्याकांना संरक्षण देणारा अँट्रोसिटी कायदा संमत

नागपूर : राज्यातील मुस्लिमांसह इतर अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारने विशेष कायदा मंजूर केला आहे. अल्पसंख्याकांना संरक्षण देणारा अँट्रोसिटी कायद्याला मान्यता देण्यात

Read more